Naturistenvereniging in Weert

Kampeer info 2023

Paluda gasten

Gasten dienen in het bezit te zijn van een geldige NFN/INF lidmaatschapskaart. Deze kaart is alleen geldig in combinatie met een geldig identiteitsbewijs met pasfoto. (De lidmaatschapskaart(en) dient men tijdens het bezoek in bewaring te nemen.)

A Daggasten

Tegen betaling van onderstaande tarieven mogen als gasten van Paluda worden toegelaten:

a. Leden van verenigingen aangesloten bij de NFN/INF – onbeperkt aantal

bezoeken.

b. Leden van Athena – enkele malen per jaar

c. Leden van de NFN – enkele malen per jaar

d. Introducés van eigen leden – enkele malen per jaar

e. Kleinkinderen, neefjes, nichtjes van eigen leden – onbeperkt

f. Vriendjes van kinderen van eigen leden – onbeperkt


Indien eigen leden introducés meenemen dienen zij het bestuur hiervan vooraf in kennis te stellen of onmiddellijk bij binnenkomst op het terrein.

Iedereen is voor zijn eigen en/of door hem/haar meegenomen kinderen verantwoordelijk.

B Kampeergasten

Tegen betaling van onderstaande tarieven mogen als kampeergasten van Paluda worden toegelaten:

a. Leden van verenigingen aangesloten bij de NFN/INF

b. Leden van Athena

c. Leden van de NFN

d. Kleinkinderen, neefjes, nichtjes van eigen leden

e. Vriendjes van kinderen van eigen leden

Elke volwassen gast dient in het bezit te zijn van een geldige NFN/INF lidmaatschapskaart in combinatie met een geldig identiteitsbewijs met pasfoto. De lidmaatschapskaart is slechts geldig voor één persoon.

Introducés van gasten worden toegelaten voor dagrecreatie tegen betaling van de geldende tarieven, mits zij in het bezit zijn van een geldige NFN/INF-lidmaatschapskaart in combinatie met een geldig identiteitsbewijs met pasfoto.

Men dient het bestuur hier vooraf van in kennis te stellen.

C Reglement gastkampeerders

Het betreden van het terrein gebeurt op eigen risico. Het bestuur van Paluda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen en schade aan de persoon

of aan persoonlijke eigendommen.

Het vertoeven op het terrein met al haar faciliteiten is voor eigen risico.

1. Het plaatsen van de auto bij tent of caravan is alleen toegestaan voor

het uit- of inladen van kampeerspullen.

2. In verband met de ruimte mag er per kampeerplaats slechts één voortent of luifel geplaatst worden.

3. Er mogen geen afwateringssleuven in de grond van het terrein gegraven worden.

4. Om zoveel mogelijk te beantwoorden aan het karakter van de vereniging, dient men zodra de weersomstandigheden het toelaten op naturistische wijze op het terrein te verblijven.

5. Fotograferen en het maken van video-opnames is slechts toegestaan wanneer alle in het beeld verschijnende personen daarmee hebben ingestemd. Voor het fotograferen en filmen van niet tot het eigen gezin behorende kinderen dient aan de ouders toestemming te worden gevraagd.

6. Vanaf 23.00 uur tot 07.00 uur dient stilte in acht genomen te worden i.v.m. de nachtrust.

7. Geluidsinstallaties mogen niet hoorbaar zijn bij de buren. Overlast kan leiden tot gedwongen vertrek van het terrein. Het wandelen met hoorbaar spelende geluidsinstallaties is niet toegestaan.

8. De poort dient onmiddellijk na binnenkomst en vertrek gesloten te worden.

Het is gebruikelijk dat het slotnummer van de poort op 0000 wordt gezet.

9. Honden worden toegelaten, mits men zich aan de volgende regels houdt:

Hond aanlijnen, buiten de poort uitlaten en geen overlast veroorzaken.

Houden hond en/ of baas zich niet aan de regels, of bij klachten van leden of kampeerders, dan worden zij verzocht het terrein te verlaten.

10. Katten worden niet meer toegelaten, dit in verband met rondzwervende katten en onrustige honden.

11. Kinderen die de zwemkunst niet beheersen, worden alleen in het zwembad toegelaten onder begeleiding van een volwassene. De ouders zijn altijd verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.

12. Barbecueën op het terrein is toegestaan. Wel dienen tijdens het barbecueën brandblusmiddelen binnen handbereik te zijn.

13. Het is verboden open vuur te maken, behoudens op de kampvuurplaats.

Ook hier dienen brandblusmiddelen naast te staan.

14. Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, dienen besproken te worden met de terreincommissie/ kampeerbeheerder. De uitspraak van deze personen is bindend.

Tarieven  gasten 2023 staan bij “Kampeertarieven 2023”